Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
สำนักงาน เอส พี การบัญชี รับทำบัญชี บัญชีรายระดับ รายเดือน รายปี บัญชีรายจ่าย รายรับ บัญชีเงินเดือน บัญชีสต๊อกสินค้า บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ บริการตรวจสอลบัญชี บริการด้านภาษีอากร บริการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบรายการแสดงภาษีทุกประเภทรวมทั้งยื่นแบบ ประกันสังคม งานบัญชีครบวงจรที่มีคุณภาพ
OT zDesign - шаблон joomla Продвижение

   

ติดต่อสาขาของเราได้ที่


สำนักงานชลบุรี 
086-367-2568 , 088-668-9254


สำนักงานบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
086-367-2568 , 091-880-1758


สำนักงานปราจีนบุรี
086-367-2568 , 086-386-8216


สำนักงานบ่อวิน
086-367-2568 , 095-517-8061


สำนักงานศรีราชา
086-367-2568, 095-517-8061


สำนักงานนครปฐม
089-125-5050, 086-367-2568


Fax:02-101-9639
       038-206-080
       033-674-747


E-Mail: sp.acct.tax@gmail.com
           sp.bowin@gmail.com
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/spaccount/domains/sp-account.com/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี

express logoโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express โปรแกรมบัญชี ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว Express Accounting Software จากระบบโปรแกรม Express for DOS
พัฒนา สู่ Express for Windows ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี เป็นเพื่อนที่ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย เป็นมือไม้ของนักบัญชีตัวจริง


 
express 12 systems

 

เอ็กซ์เพรส Expressเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบ รวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้ เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
โปรแกรมทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถใช้ได้ไม่จำกัดตัวลูก รองรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคีย์ได้ไม่จำกัด ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ซื้อมา-ขายไป, บริการ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นำเข้า, การผลิต และอื่นๆ ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยู่กว่า 50,000 ราย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา Express มีจุดเด่นทางด้าน การให้บริการ เพราะเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาโทรมาสอบถาม สามารถทำงานต่อได้ทันที

โปรแกรมมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย และเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ชั่นภาษาไทยจอภาพจะแสดงเป็นภาษาไทย และข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ส่วนเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ จอภาพและหัวรายงานสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงเป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกำหนดไว้ที่รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีชาวต่างประเทศเป็นผู้บริหารและต้องการเข้ามาใช้งาน โปรแกรมด้วยตนเอง

 

express system diagram

 

แผนผังการทำงานของระบบ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express

 1. ระบบการจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า
 2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 3. ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
 4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
 5. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
 6. ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
 7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 8. ระบบบัญชีแยกประเภท
 9. ระบบสินทรัพย์ถาวร
 10. ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
 11. ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
 12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ระบบรายงาน (Report System)

รายงานของ express

Express for Windows มีระบบรายงานที่ยึดหยุ่น และสามารถสร้างรายงานด้วยตนเอง (Custom Report) ได้อีกด้วย

ระบบการพิมพ์เอกสาร และรายงาน ของ Express

express print out put

 • เครื่องพิมพ์สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Text Mode เช่น Dot Matrix แคร่ยาว และ แบบ Graphic Mode เช่น Laser, Inkjet
 • สามารถกำหนดรหัสภาษาไทยเพื่อให้ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ได้
 • สามารถกำหนดเครื่องพิมพ์ประจำแต่ละผู้ใช้งาน ในกรณีระบบเครือข่าย (LAN)
 • สามารถพิมพ์รายงานออกจอภาพ, เครื่องพิมพ์ และพิมพ์ลงไฟล์
 • สามารถ Export รายงานเป็นไฟล์ ไปเปิดด้วย Word หรือ Excel ได้
 • สามารถสร้างรายงานเพิ่มได้เองตามต้องการ (Report Writer) และขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนาระบบรายงานใหม่ออกมา

ระบบการพิมพ์เอกสาร และรายงาน ของ เอ็กซ์เพรส แบบใหม่ (Express New Report Writer :NewRWT)

ในปี 2550 เอ็กซ์เพรส ได้ออกตัว NewRWT ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ เพื่อให้การพิมพ์เอกสารและรายงานของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส สามารถใช้งานบนวินโดว์ได้สมบูรณ์แบบ และรองรับเครื่องพิมพ์แบบใหม่ๆ  

express-new-rwt-print-out-1

โดยระบบรายงานแบ่งออกเป็นโครงสร้างหลักดังนี้

 1. รายงานลูกหนี้ (Account Receivable Report)
 2. รายงานเจ้าหนี้ (Account Payable Report)
 3. รายงานเช็ครับและเช็คจ่าย (Cheque Report)
 4. รายงานสินค้าคงคลัง (Inventory Report)
 5. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Tax Report)
 6. รายงานบัญชี (Account Report)
 7. รายงานวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Report)
 8. รายงานวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis Report)
 9. สร้างรายงานด้วยตนเอง (Create Report)

บริการวางระบบบัญชี

 

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร

- ระบบงานขาย , ลูกหนี้

- ระบบงานซื้อ , เจ้าหนี้

- ระบบงานสินค้าคงเหลือ

- ระบบงานสินทรัพย์

- ระบบงานภาษีทุกประเภท

- ระบบงานเงินเดือน และบริหารงานประกันสังคม

 

ค่าบริการของเรา

 

อัตราค่าบริการของทางสำนักงาน  เป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม สามารถต่อรอง
ราคากันได้ค่ะ

ซึ่งอัตราค่าบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณเอกสาร ลักษณะธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกิจ 
ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

โปรโมชั่นพิเศษ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือ หจก. กับทางสำนักงาน ฟรีค่าทำบัญชี 1 เดือนแรก

ติดต่อเรา

ติดต่อสาขาของเราได้ที่


สำนักงานชลบุรี 
086-367-2568 , 088-668-9254


สำนักงานบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
086-367-2568 , 088-668-9254


สำนักงานปราจีนบุรี
086-367-2568 , 086-386-8216


สำนักงานบ่อวิน
086-367-2568 , 095-517-8061


สำนักงานศรีราชา
086-367-2568, 095-517-8061


Fax:02-708-5881
       033-674-747


E-Mail: sp.acct.tax@gmail.com
           sp.bowin@gmail.com